Access Heart Awareness Coaching

M.a.w. een probleem of situatie vanuit een ander perspectief bekijken dan we gewend zijn, geeft vaak opheldering of inzicht, waardoor we de situatie anders kunnen aanpakken.  

 

Quote : Als je altijd doet, wat je altijd al gedaan hebt, zal je altijd hetzelfde krijgen.Einstein

 

Vaak zitten we vast in ons denken en vinden we geen oplossing voor ons probleem.  Deze manier van coaching is er op gericht om je bewust te worden van je denken en welke gevolgen je denken heeft op je leven.  Pas wanneer we ons bewust worden dat we zelf ons eigen leven creëren door onze gedachten, kunnen we andere keuzes maken, keuzes die meer overeen stemmen met ons hart.  Wat we denken bepaalt wat we voelen.  Zo kunnen we zonder te weten onszelf belasten met beperkende gedachten.  Beperkende gedachten houden ons klein en beletten ons om in onszelf te geloven.

Traject : Zelfvertrouwen door Zelf-acceptatie (4 sessies)

Traject : Helen van het innerlijke kind (6 sessies)