Ademen is leven is voelen is loslaten....
 
De ademhaling is de brug tussen je ziel en je lichaam...
 
 
De adem spreekt...
 
Kom maar mijn kind, ik ben bij je
Laat los en laat je door mij wiegen,
Ik ben de oermoeder die altijd bij je is,
Ik ben onzichtbaar en ik laat je vrij,
 
In vertrouwen tot je weer terug naar huis gaat, naar de hemelen waar je thuis is,
Onzichtbaar en altijd aanwezig,
Heel ik je bij elke adem die je doet,
Zonder iets terug te vragen,
Zo onzichtbaar en zo aanwezig,
Zonder mij kan je niet,
Ik ben de oermoeder die in elke cel aanwezig is,
De zuurstof die je nodig hebt,
 
Kom maar mijn kind, geef je over en zo vind je het licht,
Zo gewoon en zo apart als je mij vindt,
Heel ik elke donkere wolk die zich in je bevindt,
Ik verbind je hoofd en je hart,
Zoals het bedoeld is,
Ik ben het die verbind,
Als je mij vindt,
 
de adem
 
Geschreven tijdens een inspirerende bui...

 

ademen

Stress en problemen zorgen er voor dat onze aandacht naar buiten wordt gezogen, zodat we vaak vergeten te ademen.  Stresserende gedachten kunnen er voor zorgen dat ons vecht-en vlucht mechanisme wordt aangezet.  Dit heeft tot gevolg dat we kunnen gaan hyperventileren en vele lichamelijke klachten (slaapproblemen, maagklachten, hoofdpijn, hormonale stoornissen, spanningen in de nek, angsten,...enz.) zijn te wijten aan chronische hyperventilatie.  Daarom is het noodzakelijk om even stil te staan bij onze ademhaling en te leren om in een rustig en ontspannen tempo te ademen.  Wanneer we onze ademhaling vertragen en ons focussen op ons hart komen we in hartcoherentie.  Coherent wil zeggen harmonieus en op elkaar afgestemd.  We kunnen in eenvoudige woorden zeggen dat ons hoofd en ons hart gaan samenwerken.  De verbinding van ons hoofd met ons hart is iets waar we dienen op te trainen, want we zijn het gewend om veelal vanuit ons denken te functioneren.  Het is belangrijk om ons hart te betrekken in moeilijke situaties, omdat het hart het denken ten goede kan beïnvloeden en zo tot constructieve oplossingen kan brengen op alle vlakken in ons leven.  

http://www.heartmathbenelux.com

http://www.hartfocus.nl 

Video van Heartmath

Volg het balletje en zorg er voor dat de uitademing langer is dan de inademing, doe vooral geen moeite bij het inademen en pauzeer na de uitademing 2 tot 3 sec. Beeld je in dat je in je buik een ballon hebt dat je vult met lucht bij inademing en laat de ballon leeglopen tijdens het uitademen. Je kan altijd de respiroguide pro app downloaden voor apple, van die adembegeleider kan je de snelheid aanpassen.