Kijk voor meer info op www.voeljegoedophetwerk.be wat je als bedrijf  kan ondernemen voor uw werknemers ivm burn-out en burn-outpreventie.
Vraag naar de mogelijkheden om binnen je bedrijf coaching momenten in te lassen bij vermoeden van pesten en burn-out.
 
De nieuwe wet op het psychosociaal welzijn vanaf 1/9/2014
 
1. Naast de wetgeving rond geweld, seksuele intimidatie en pesterijen waar reeds aandacht is aan geschonken, is dit punt uitgebreid naar stress hantering en burn-out.  Het is belangrijk om als werkgever een duidelijke communicatie met werknemers te hebben ivm de werkdruk.
  
2. Op www.werk.belgie.be vindt u de nodige info ivm met de uit te voeren risicoanalyse en hoe je een actieplan opstelt.
 
3. De werknemer(s) hebben recht op begeleiding of coaching die betaald wordt door de werkgever.
  
4. De wijzigingen ivm de nieuwe wet dienen in het arbeidsreglement aangepast te worden voor 1 maart 2015 
 
nuttige links
Hartcoherentie : Probaat middel tegen stress